Banner

Alois Fr?hbauer Dobrß Voda u ?eskřch Bud?jovic | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Alois Fr?hbauer

Adresa: Po×ßrnÝk? 2289/28

  373 16 Dobrß Voda u ?eskřch Bud?jovic

  ?eskß republika

Telefon

Email fruhbauer@email.cz


Dal┼í├ş informace

Provoz vnitrostßtnÝ i mezinßrodnÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka