Banner

Alois Fr?hbauer Dobrá Voda u ?eských Bud?jovic | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Alois Fr?hbauer

Adresa: Požárník? 2289/28

  373 16 Dobrá Voda u ?eských Bud?jovic

  ?eská republika

Telefon

Email fruhbauer@email.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka