Banner

Alois Fr?hbauer Dobrá Voda u ?eských Bud?jovic | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Alois Fr?hbauer

Adresa: Požárník? 2289/28

  373 16 Dobrá Voda u ?eských Bud?jovic

  ?eská republika

Telefon

Email fruhbauer@email.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka