Banner

Attica Trading, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Attica Trading, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Attica Trading, s.r.o.

Adresa: Turovec 11

  391 21

  ?eská republika

Telefon

Email vburda@iol.cz


Další informace

Zabýváme se silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka