Banner

Autoprogres Vimperk, s.r.o. Vimperk II | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Autoprogres Vimperk, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Autoprogres Vimperk, s.r.o.

Adresa: 1. máje 115/11

  385 01 Vimperk II

  ?eská republika

Telefon +420 388 413 898

Fax +420 388 416 388


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní doprava, spedice. P?eprava náklad? po Evrop?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka