Banner

AVZ logistik, s.r.o. Jind?ich?v Hradec I | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? AVZ logistik, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

AVZ logistik, s.r.o.

AVZ logistik, s.r.o.

Adresa: Za kostelem 81

  377 01 Jind?ich?v Hradec I

  ?eská republika

Telefon +420 384 364 421

Fax +420 384 364 422

Email info@avzlogistik.eu

Web http://www.avzlogistik.eu


Další informace

Naše spole?nost zajiš?uje p?epravu zboží v rámci celé Evropy. P?evažující objem námi provád?ných p?eprav zahrnuje p?edevším Rakousko, Itálii, N?mecko, Benelux, Polsko, Slovensko, Špan?lsko a Slovinsko. Zajiš?ujeme též dopravu nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka