Banner

AVZ logistik, s.r.o. Jind?ich?v Hradec I | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? AVZ logistik, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

AVZ logistik, s.r.o.

AVZ logistik, s.r.o.

Adresa: Za kostelem 81

  377 01 Jind?ich?v Hradec I

  ?eská republika

Telefon +420 384 364 421

Fax +420 384 364 422

Email info@avzlogistik.eu

Web http://www.avzlogistik.eu


Další informace

Naše spole?nost zajiš?uje p?epravu zboží v rámci celé Evropy. P?evažující objem námi provád?ných p?eprav zahrnuje p?edevším Rakousko, Itálii, N?mecko, Benelux, Polsko, Slovensko, Špan?lsko a Slovinsko. Zajiš?ujeme též dopravu nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinn? ze zákona musíte mít tzv. povinné ru?ení. To zajistí, že v p?ípad? nehody bude odškodn?n ten, kdo nehodu nezavinil.

Jistotou pro ?idi?e je havarijní pojišt?ní, které se svolenou spoluú?astí pokryje škody v p?ípad? nehody nebo i krádeže.

Vybraná vizitka