Banner

AVZ logistik, s.r.o. Jind?ich?v Hradec I | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? AVZ logistik, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

AVZ logistik, s.r.o.

AVZ logistik, s.r.o.

Adresa: Za kostelem 81

  377 01 Jind?ich?v Hradec I

  ?eskß republika

Telefon +420 384 364 421

Fax +420 384 364 422

Email info@avzlogistik.eu

Web http://www.avzlogistik.eu


Dal┼í├ş informace

NaÜe spole?nost zajiÜ?uje p?epravu zbo×Ý v rßmci celÚ Evropy. P?eva×ujÝcÝ objem nßmi provßd?nřch p?eprav zahrnuje p?edevÜÝm Rakousko, Itßlii, N?mecko, Benelux, Polsko, Slovensko, Őpan?lsko a Slovinsko. ZajiÜ?ujeme tÚ× dopravu nadm?rnřch nßklad?.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka