Banner

AVZ logistik, s.r.o. Jind?ich?v Hradec I | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? AVZ logistik, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

AVZ logistik, s.r.o.

AVZ logistik, s.r.o.

Adresa: Za kostelem 81

  377 01 Jind?ich?v Hradec I

  ?eská republika

Telefon +420 384 364 421

Fax +420 384 364 422

Email info@avzlogistik.eu

Web http://www.avzlogistik.eu


Další informace

Naše spole?nost zajiš?uje p?epravu zboží v rámci celé Evropy. P?evažující objem námi provád?ných p?eprav zahrnuje p?edevším Rakousko, Itálii, N?mecko, Benelux, Polsko, Slovensko, Špan?lsko a Slovinsko. Zajiš?ujeme též dopravu nadm?rných náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka