Banner

B+V Trans, s.r.o. Tábor | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? B+V Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

B+V Trans, s.r.o.

B+V Trans, s.r.o.

Adresa: Krále Ji?ího 1323/14

  390 02 Tábor

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 381 253 271

Email bvtrans@seznam.cz

Web http://www.bvtrans.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprava, p?eprava nadm?rných náklad?, spedice, zasilatelství, je?ábnické práce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka