Banner

B+V Trans, s.r.o. Tábor | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? B+V Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

B+V Trans, s.r.o.

B+V Trans, s.r.o.

Adresa: Krále Ji?ího 1323/14

  390 02 Tábor

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 381 253 271

Email bvtrans@seznam.cz

Web http://www.bvtrans.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprava, p?eprava nadm?rných náklad?, spedice, zasilatelství, je?ábnické práce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka