Banner

Autodoprava Bßrt?, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Bßrt?, s.r.o.

Adresa: Sv?tlÝky 240/1

  370 10 ?eskÚ Bud?jovice 3

  ?eskß republika

Telefon +420 387 220 703


Dal┼í├ş informace

NabÝdka silni?nÝ nßkladnÝ dopravy. Provoz autop?j?ovny.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka