Banner

Autodoprava Bárt?, s.r.o. ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Bárt?, s.r.o.

Adresa: Sv?tlíky 240/1

  370 10 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 387 220 703


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy. Provoz autop?j?ovny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka