Banner

Bohemia Stone Spedition, s.r.o. ?eské Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Bohemia Stone Spedition, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Bohemia Stone Spedition, s.r.o.

Adresa: Žižkova t?. 1321/1

  370 01 ?eské Bud?jovice 6

  ?eská republika

Telefon +420 386 353 521

Email info@bohemiastone.cz

Web http://www.bohemiastone.cz


Další informace

Zajiš?ujeme transporty se zam??ením na západní, jihovýchodní a východní Evropu, v?etn? ?áste?ných náklad? a dokládek. P?epravujeme nebezpe?né náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka