Banner

Celox, a.s. ?eskÚ Bud?jovice 2 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Celox, a.s.

Adresa: E. RoÜickÚho 365/16

  370 05 ?eskÚ Bud?jovice 2

  ?eskß republika

Telefon +420 387 020 414

Web http://www.celox.cz


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka