Banner

Ferdinand Rou?ka - Hars ?eskÚ Bud?jovice 2 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ferdinand Rou?ka - Hars
Autodoprava - kontakty

Ferdinand Rou?ka - Hars

Adresa: Haklovy dvory

  370 05 ?eskÚ Bud?jovice 2

  ?eskß republika

Telefon +420 385 513 743


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ nßkladnÝ silni?nÝ dopravy a oprav motorovřch vozidel.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka