Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka ?eskÚ Bud?jovice) ?eskÚ Bud?jovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka ?eskÚ Bud?jovice)

Adresa: Hrani?nÝ 2253

  370 06 ?eskÚ Bud?jovice

  ?eskß republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 230 159

Email budejovice@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka logistickřch slu×eb.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka