Banner

GMB, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 2 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

GMB, s.r.o.

Adresa: Husova t?. 685/17

  370 05 ?eskÚ Bud?jovice 2

  ?eskß republika

Telefon +420 385 349 109


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ vnitrostßtnÝ i mezinßrodnÝ silni?nÝ motorovÚ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka