Banner

Gustav Fleischman ?eské Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Gustav Fleischman
Autodoprava - kontakty

Gustav Fleischman

Adresa: Okružní 34/8

  370 01 ?eské Bud?jovice 4

  ?eská republika

Telefon +420 387 229 474


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka