Banner

David Sova - DS Servis | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? David Sova - DS Servis
Autodoprava - kontakty

David Sova - DS Servis

Adresa: ZdÝkov 217

  384 72

  ?eskß republika

Telefon +420 388 426 891

Email dsservis@dsservis.eu

Web http://www.dsservis.eu


Dal┼í├ş informace

Provoz nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka