Banner

Hokl Trans, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Hokl Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Hokl Trans, s.r.o.

Adresa: P??nov 53

  383 01

  ?eskß republika

Telefon

Email hokltrans@seznam.cz


Otv├şrac├ş doba

Pond?lÝ - Ned?le  nonstop

Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ silni?nÝ nßkladnÝ i osobnÝ dopravy. NabÝdka oprav motorovřch vozidel. Prodej automobil? a p?ÝsluÜenstvÝ.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka