Banner

Jan Janouch | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Janouch

Adresa: Kamennř ┌jezd-Ran?ice 8

  370 07

  ?eskß republika

Telefon +420 387 998 836


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ovßnÝ silni?nÝ nßkladnÝ vnitrostßtnÝ dopravy do 3,5 tuny celkovÚ hmotnosti.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka