Banner

Jan Nemrava Sob?slav III | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Nemrava

Adresa: Tyršova 347/9

  392 01 Sob?slav III

  ?eská republika

Telefon +420 381 524 719

Email nemr@seznam.cz


Další informace

Firma se zabývá nákladní silni?ní dopravou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka