Banner

Jaroslava Vindišová | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslava Vindišová

Adresa: Krašlovice

  389 01

  ?eská republika

Telefon +420 383 382 023

Email vindis@iol.cz

Web http://www.members.tripod.com/autodoprava


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní autodopravy a spedice.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka