Banner

Jaroslava VindiÜovß | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslava VindiÜovß

Adresa: KraÜlovice

  389 01

  ?eskß republika

Telefon +420 383 382 023

Email vindis@iol.cz

Web http://www.members.tripod.com/autodoprava


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ vnitrostßtnÝ i mezinßrodnÝ autodopravy a spedice.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka