Banner

MALAKOV, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MALAKOV, s.r.o.

Adresa: Lannova t?. 136/32

  370 01 ?eskÚ Bud?jovice 6

  ?eskß republika

Telefon


Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka