Banner

Marek CZ, s.r.o. Prachatice II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Marek CZ, s.r.o.

Adresa: Zlatß stezka 139

  383 01 Prachatice II

  ?eskß republika

Telefon +420 515 223 280


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ovßnÝ nßkladnÝ autodopravy a spedice.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka