Banner

Martyna, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Martyna, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Martyna, spol. s r.o.

Adresa: Malovice 16

  384 11

  ?eskß republika

Telefon

Fax +420 388 324 276

Email martyna.sro@mybox.cz

Web http://www.martyna-sro.eu


Dal┼í├ş informace

NßkladnÝ silni?nÝ mezinßrodnÝ doprava vozy VOLVO a DAF do VelkÚ Britßnie, Beneluxu, Francie, Ővřcarska a N?mecka.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka