Banner

Medv?d Logistik, s.r.o. ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Medv?d Logistik, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Medv?d Logistik, s.r.o.

Adresa: B. Smetany 2578/11a

  370 01 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 385 340 102

Fax +420 385 340 102


Další informace

Zajiš?ujeme mezinárodní silni?ní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka