Banner

Merkur servis, s.r.o. ?eské Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Merkur servis, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Merkur servis, s.r.o.

Adresa: Dvo?ákova 382/19

  370 01 ?eské Bud?jovice 6

  ?eská republika

Telefon +420 387 436 761

Fax +420 387 436 761


Další informace

Poskytování služeb v oblasti nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka