Banner

Merkur servis, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Merkur servis, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Merkur servis, s.r.o.

Adresa: Dvo?ßkova 382/19

  370 01 ?eskÚ Bud?jovice 6

  ?eskß republika

Telefon +420 387 436 761

Fax +420 387 436 761


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ slu×eb v oblasti nßkladnÝ autodopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka