Banner

Michal Diorka VeleÜÝn | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Diorka

Adresa: Kaplickß 449

  382 32 VeleÜÝn

  ?eskß republika

Telefon +420 380 332 424


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb vnitrostßtnÝ i mezinßrodnÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka