Banner

Michal Polata Strakonice II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Polata

Adresa: Bezd?kovská 371

  386 01 Strakonice II

  ?eská republika

Telefon +420 383 325 468


Další informace

Provoz autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka