Banner

Milan Baigar Katovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Baigar

Adresa: Őumavskß 390

  387 11 Katovice

  ?eskß republika

Telefon +420 383 393 007

Email bigibetz@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme nßkladnÝ kamionovou dopravu mezinßrodnÝ i vnitrostßtnÝ.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna
?eskß pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Varinta pojiÜt?nÝ Bonus Exclusive kryje nßklady ze zp?sobenÚ nehody a× do vřÜe 100 milion? K?.

Vybranß vizitka