Banner

Milan Havle ?eskÚ Velenice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Havle

Adresa: PalackÚho 431

  378 10 ?eskÚ Velenice

  ?eskß republika

Telefon +420 384 794 406


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka