Banner

Milan Mertl | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Mertl

Adresa: LodhÚ?ov 199

  378 26

  ?eskß republika

Telefon

Email milan.mertl@centrum.cz

Web http://www.nakladnidoprava.kvalitne.cz


Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ autodopravy s nßkladnÝm automobilem TATRA S3.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka