Banner

Mipe - Trans, spol. s r.o. ?eskÚ Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Mipe - Trans, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Mipe - Trans, spol. s r.o.

Adresa: Dvo?ßkova 381/21

  370 01 ?eskÚ Bud?jovice 6

  ?eskß republika

Telefon +420 386 352 220

Fax +420 386 355 567


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ mezinßrodnÝ a vnitrostßtnÝ kamionovÚ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka