Banner

Miroslav Hrstka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Hrstka

Adresa: Ratibo?skÚ Hory-V?esce 38

  391 43

  ?eskß republika

Telefon +420 381 283 078


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ autodopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka