Banner

PANDA EAST, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? PANDA EAST, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

PANDA EAST, spol. s r.o.

PANDA EAST, spol. s r.o.

Adresa: Slapy 51

  391 76

  ?eskß republika

Telefon +420 381 251 780

Fax +420 381 256 155

Web http://www.pandaeast.cz


Dal┼í├ş informace

VßÜ partner pro p?epravy do/z VelkÚ Britßnie. Specializujeme se na sb?rnou slu×bu mezi ?R a Vel. Britßnii v obou sm?rech. Dßle zajiÜ?ujeme sb?rnÚ p?epravy z Polska, Slovenska, Ma?arska do GB a zp?t. ExpresnÝ slu×by do 24 hod. v uvedenřch destinacÝch.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka