Banner

PANDA EAST, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? PANDA EAST, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

PANDA EAST, spol. s r.o.

PANDA EAST, spol. s r.o.

Adresa: Slapy 51

  391 76

  ?eská republika

Telefon +420 381 251 780

Fax +420 381 256 155

Web http://www.pandaeast.cz


Další informace

Váš partner pro p?epravy do/z Velké Británie. Specializujeme se na sb?rnou službu mezi ?R a Vel. Británii v obou sm?rech. Dále zajiš?ujeme sb?rné p?epravy z Polska, Slovenska, Ma?arska do GB a zp?t. Expresní služby do 24 hod. v uvedených destinacích.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka