Banner

PANDA EAST, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? PANDA EAST, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

PANDA EAST, spol. s r.o.

PANDA EAST, spol. s r.o.

Adresa: Slapy 51

  391 76

  ?eskß republika

Telefon +420 381 251 780

Fax +420 381 256 155

Web http://www.pandaeast.cz


Dal┼í├ş informace

VßÜ partner pro p?epravy do/z VelkÚ Britßnie. Specializujeme se na sb?rnou slu×bu mezi ?R a Vel. Britßnii v obou sm?rech. Dßle zajiÜ?ujeme sb?rnÚ p?epravy z Polska, Slovenska, Ma?arska do GB a zp?t. ExpresnÝ slu×by do 24 hod. v uvedenřch destinacÝch.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot
PojiÜ?ovna WŘstenrot vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. Lze dosßhnout maximßlnÝho bonusu ve vřÜi 60%. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka