Banner

ATEGO, s.r.o. B?eclav-Poštorná | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

ATEGO, s.r.o.

Adresa: Nádražní 1132

  691 41 B?eclav-Poštorná

  ?eská republika

Telefon +420 519 302 480

Fax +420 519 302 532

Email bartosek@atego.cz


Další informace

Nabídka mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství. Zajišt?ní p?epravy celovozové i kusové zásilky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava