Banner

BANADO, s.r.o. Vyškov-D?dice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BANADO, s.r.o.

Adresa: Jízdárenská ev.?. 590

  682 01 Vyškov-D?dice

  ?eská republika

Telefon +420 517 334 268

Email banado@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Nákladní doprava sypkých hmot. Prodej drceného kameniva a písku.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka