Banner

Autodoprava Nohel, s.r.o. Brno-Slatina | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Autodoprava Nohel, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Autodoprava Nohel, s.r.o.

Adresa: Tu?anka 383/92

  627 00 Brno-Slatina

  ?eská republika

Telefon +420 548 217 124


Další informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava