Banner

Autoshr.cz Brno-Veve?í | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autoshr.cz

Autoshr.cz

Adresa: Gorkého 75/30

  602 00 Brno-Veve?í

  ?eská republika

Telefon

Email dostal.transport@termok.cz

Web http://www.autoshr.cz


Další informace

Doprava s hydraulickou rukou, doprava bun?k obytných i skladových, zajiš?ujeme dopravu ?eziva a st?ešních konstrukcí v?etn? uložení, zasklívání sklen?ných tabulí do 500kg. Transport a manipulace, st?hování stroj?. Max. dosah 18,8m/1120kg.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka

Autodoprava