Banner

B a B CAMION, spol. s r.o. Brno-Ivanovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? B a B CAMION, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

B a B CAMION, spol. s r.o.

Adresa: Mácova 48/29

  621 00 Brno-Ivanovice

  ?eská republika

Telefon +420 724 352 522

Email bbcamion@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  8:00 – 20:00

Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravy. P?eprava zboží a materiál?. Zprost?edkování pojišt?ní vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka