Banner

B a B CAMION, spol. s r.o. Brno-Ivanovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? B a B CAMION, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

B a B CAMION, spol. s r.o.

Adresa: Mácova 48/29

  621 00 Brno-Ivanovice

  ?eská republika

Telefon +420 724 352 522

Email bbcamion@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  8:00 – 20:00

Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravy. P?eprava zboží a materiál?. Zprost?edkování pojišt?ní vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava