Banner

Cargo Nova, s.r.o. Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Cargo Nova, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Cargo Nova, s.r.o.

Adresa: Olomoucká 1158/164a

  627 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon +420 548 218 101

Fax +420 548 218 104

Email info@cargonova.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 17:00

Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství, logistické služby související s p?epravou zboží po Evrop? a v ?R. Celní deklarace a poradenská ?innost.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka