Banner

CAVALON, s.r.o. Brno-?e?kovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

CAVALON, s.r.o.

Adresa: Novom?stská 1650/1a

  621 00 Brno-?e?kovice

  ?eská republika

Telefon +420 541 211 493

Email info@cavalon.cz

Web http://www.cavalon.cz


Další informace

Zajiš?ujeme nákladní p?epravu, likvidaci oby?ejných i nebezpe?ných odpad? ?i kontejnerovou dopravu. Provádíme elektromontážní práce a revize.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava