Banner

Cola - transport, s.r.o. Brno-Holásky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Cola - transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Cola - transport, s.r.o.

Adresa: Javorová 374/31

  620 00 Brno-Holásky

  ?eská republika

Telefon +420 545 219 250

Email colatransport@colatransport.cz


Další informace

Provoz nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Autodoprava