Banner

Cola - transport, s.r.o. Brno-Holásky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Cola - transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Cola - transport, s.r.o.

Adresa: Javorová 374/31

  620 00 Brno-Holásky

  ?eská republika

Telefon +420 545 219 250

Email colatransport@colatransport.cz


Další informace

Provoz nákladní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Autodoprava