Banner

Cooptel, doprava, s.r.o. Brno-Trnitá | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Cooptel, doprava, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Cooptel, doprava, s.r.o.

Adresa: ?ernovické náb?eží 423/7

  618 00 Brno-Trnitá

  ?eská republika

Telefon +420 548 422 111

Fax +420 548 422 113

Email doprava@cooptel.cz

Web http://www.cooptel.cz


Další informace

Nabízíme dovoz, odvoz prodej sypkých materiál?. Provozujeme mechanizaci, kontejnery, je?áby, bagry a naklada?e. Provádíme zemní práce a demolice.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka