Banner

DOBROVOLNÝ - TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. (pobo?ka Brno-?ernovice) Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DOBROVOLNÝ - TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. (pobo?ka Brno-?ernovice)

Adresa: Hájecká 1068/14

  618 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon +420 548 216 256

Email kudlacek@atrans.cz

Web http://www.dobrovolnytransport.cz


Další informace

Provoz mezinárodní a tuzemské nákladní autodopravy. Zajiš?ování p?epravy t?žkých a nadm?rných náklad?, p?j?ování náv?s? pro nadrozm?rné náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava