Banner

DOBROVOLNÝ - TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. (pobo?ka Brno-?ernovice) Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DOBROVOLNÝ - TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. (pobo?ka Brno-?ernovice)

Adresa: Hájecká 1068/14

  618 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon +420 548 216 256

Email kudlacek@atrans.cz

Web http://www.dobrovolnytransport.cz


Další informace

Provoz mezinárodní a tuzemské nákladní autodopravy. Zajiš?ování p?epravy t?žkých a nadm?rných náklad?, p?j?ování náv?s? pro nadrozm?rné náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava