Banner

DOBROVOLNÝ - TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. (pobo?ka Brno-?ernovice) Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DOBROVOLNÝ - TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. (pobo?ka Brno-?ernovice)

Adresa: Hájecká 1068/14

  618 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon +420 548 216 256

Email kudlacek@atrans.cz

Web http://www.dobrovolnytransport.cz


Další informace

Provoz mezinárodní a tuzemské nákladní autodopravy. Zajiš?ování p?epravy t?žkých a nadm?rných náklad?, p?j?ování náv?s? pro nadrozm?rné náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka