Banner

Dofis, s.r.o. Brno-Královo Pole | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dofis, s.r.o.

Adresa: K?ižíkova 2697/70

  612 00 Brno-Královo Pole

  ?eská republika

Telefon

Email sindelka@dofis.cz

Web http://www.dofis.cz


Další informace

Nabídka dopravy sypkých hmot. Poskytování zemních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka