Banner

Edvela, s.r.o. Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Edvela, s.r.o.

Adresa: ?ernovická 1167/36

  618 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 548 530 863

Email erik.langer@volny.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Autodoprava