Banner

Edvela, s.r.o. Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Edvela, s.r.o.

Adresa: ?ernovická 1167/36

  618 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 548 530 863

Email erik.langer@volny.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Autodoprava