Banner

Edvela, s.r.o. Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Edvela, s.r.o.

Adresa: ?ernovická 1167/36

  618 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 548 530 863

Email erik.langer@volny.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Autodoprava