Banner

Edvela, s.r.o. Brno-?ernovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Edvela, s.r.o.

Adresa: ?ernovická 1167/36

  618 00 Brno-?ernovice

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 548 530 863

Email erik.langer@volny.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Autodoprava