Banner

EGT Logistics, s.r.o. Brno-Husovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? EGT Logistics, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

EGT Logistics, s.r.o.

EGT Logistics, s.r.o.

Adresa: Valcha?ská 35/6

  614 00 Brno-Husovice

  ?eská republika

Telefon +420 541 421 940

Fax +420 541 421 941

Email vitezslav.lenoch@egt.cz

Web http://www.egt.cz


Další informace

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti mezinárodní a vnitrostátní silni?ní dopravy. Expresní p?epravy, sb?rná služba, celokamiony a p?ikládky, letecké, námo?ní p?epravy. Poskytujeme logistické služby.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava