Banner

FINAX LOGISTIK, s.r.o. Brno | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? FINAX LOGISTIK, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

FINAX LOGISTIK, s.r.o.

FINAX LOGISTIK, s.r.o.

Adresa: Dukelská t?ída 186/100

  614 00 Brno

  ?eská republika

Telefon +420 545 211 250

Web http://www.finaxlogistik.cz


Další informace

Zajiš?ujeme mezinárodní, vnitrostátní a námo?ní p?epravy od malých zásilek po celovozové zásilky do 24 tun. Dopravu do celého sv?ta obstarávají zkušení dispe?e?i.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka

Autodoprava