Banner

FINAX LOGISTIK, s.r.o. Brno | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? FINAX LOGISTIK, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

FINAX LOGISTIK, s.r.o.

FINAX LOGISTIK, s.r.o.

Adresa: Dukelská t?ída 186/100

  614 00 Brno

  ?eská republika

Telefon +420 545 211 250

Web http://www.finaxlogistik.cz


Další informace

Zajiš?ujeme mezinárodní, vnitrostátní a námo?ní p?epravy od malých zásilek po celovozové zásilky do 24 tun. Dopravu do celého sv?ta obstarávají zkušení dispe?e?i.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava