Banner

FINAX LOGISTIK, s.r.o. Brno | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? FINAX LOGISTIK, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

FINAX LOGISTIK, s.r.o.

FINAX LOGISTIK, s.r.o.

Adresa: Dukelská t?ída 186/100

  614 00 Brno

  ?eská republika

Telefon +420 545 211 250

Web http://www.finaxlogistik.cz


Další informace

Zajiš?ujeme mezinárodní, vnitrostátní a námo?ní p?epravy od malých zásilek po celovozové zásilky do 24 tun. Dopravu do celého sv?ta obstarávají zkušení dispe?e?i.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka