Banner

Fiq Trans, s.r.o. Brno-Trnitá | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Fiq Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Fiq Trans, s.r.o.

Adresa: Mlýnská 339/38

  602 00 Brno-Trnitá

  ?eská republika

Telefon +420 543 255 255


Další informace

Provoz automobilové nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava