Banner

Flender a syn, s.r.o. Brno-Komárov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Flender a syn, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Flender a syn, s.r.o.

Adresa: Železni?ní 368/5

  602 00 Brno-Komárov

  ?eská republika

Telefon +420 545 234 666

Fax +420 545 234 666

Email flender@volny.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava