Banner

Flender a syn, s.r.o. Brno-Komárov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Flender a syn, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Flender a syn, s.r.o.

Adresa: Železni?ní 368/5

  602 00 Brno-Komárov

  ?eská republika

Telefon +420 545 234 666

Fax +420 545 234 666

Email flender@volny.cz


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava