Banner

IMMIX spol. s r.o. Brno-Pisárky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? IMMIX spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

IMMIX spol. s r.o.

IMMIX spol. s r.o.

Adresa: Výstavišt? 405/1

  647 00 Brno-Pisárky

  ?eská republika

Telefon +420 543 255 343

Email brno@immix.cz

Web http://www.immix.cz


Další informace

Nákladní silni?ní doprava, spedice, logistika. Zajiš?ujeme komplexní logistické služby, kamionová, námo?ní, letecká a železni?ní p?eprava, celní služby v ?R, celní služby na území RF. Doprava a spedi?ní služby na zahrani?ní výstavy do celého sv?ta.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Autodoprava