Banner

ProfiPro Brno-Žabov?esky | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

ProfiPro

ProfiPro

Adresa: Mozolky 2430/53

  616 00 Brno-Žabov?esky

  ?eská republika

Telefon

Email ProfiPro@seznam.cz

Web http://www.profipro.cz


Další informace

Specialisté na st?hování stroj? a za?ízení do 850 tun. Demontáže a montáže. P?epravíme Váš nadm?rný náklad, lisy, stroje, technologická za?ízení, atd. Dále st?hujeme sochy, trezory, klavíry, rodinné domy, byty, kancelá?e, archivy a veškeré zázemí.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka