Banner

SETTO Spedition, a.s. (pobo?ka Brno-Slatina) Brno-Slatina | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? SETTO Spedition, a.s. (pobo?ka Brno-Slatina)
Autodoprava - kontakty

SETTO Spedition, a.s. (pobo?ka Brno-Slatina)

SETTO Spedition, a.s. 							  								 									 										(pobo?ka Brno-Slatina)

Adresa: ?ípská 1125/9

  627 00 Brno-Slatina

  ?eská republika

Telefon +420 515 905 514

Fax +420 515 905 516

Email roman.novacek@setto.cz

Web http://www.setto.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Zajišt?ní služeb v oblasti mezinárodní a tuzemské sb?rné služby, distribuce a transportu v?etn? logistických ?ešení.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava