Banner

SKRYJA Brno-Tu?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

SKRYJA

SKRYJA

Adresa: Hanácká 346/25

  620 00 Brno-Tu?any

  ?eská republika

Telefon +420 548 210 026

Fax +420 548 210 028

Email skryja@volny.cz

Web http://www.skryja.cz


Další informace

Jsme mezinárodní a vnitrostátní nákladní kamionová doprava a spedice. Zajiš?ujeme p?epravní služby po celé Evrop? do 24t. Široká nabídka vlastních vozidel s vybavením GPS, satelitní monitorování provád?ných zakázek, ISO 9001:2000 a ISO 14001.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava