Banner

SKRYJA Brno-Tu?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

SKRYJA

SKRYJA

Adresa: Hanácká 346/25

  620 00 Brno-Tu?any

  ?eská republika

Telefon +420 548 210 026

Fax +420 548 210 028

Email skryja@volny.cz

Web http://www.skryja.cz


Další informace

Jsme mezinárodní a vnitrostátní nákladní kamionová doprava a spedice. Zajiš?ujeme p?epravní služby po celé Evrop? do 24t. Široká nabídka vlastních vozidel s vybavením GPS, satelitní monitorování provád?ných zakázek, ISO 9001:2000 a ISO 14001.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava